Dokumenty

Do pobrania:

  • statut stowarzyszenia,
  • wniosek o przyjęcie
  • oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych w przypadku przystępującej osoby nieletniej