Projekt ,,Czarnowodzcy Tropiciele"

z Działaj Lokalnie, Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"

KONCERT FINAŁOWY

Dnia 17. listopada w Karczmie Ostoja odbył się Koncert finałowy kończący projekt Czarnowodzcy Tropiciele realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Czarnej Wody.

W klimatycznych wnętrzach Karczmy Ostoja podsumowaliśmy minione sześć miesięcy, uczestnicy warsztatów graficznych, wokalnych i Rodzinnej Gry Terenowej zaprezentowali zdobyte umiejętności i podzielili się swoimi wspomnieniami. Każdy z nich odebrał dyplom i nagrody za udział w projekcie. Zaprezentowano również kalendarz na rok 2018 z pięknymi zdjęciami Czarnej Wody, Lubik i Huty Kalnej wykonanymi przez panią Marię Ostoja-Lniską z fragmentami wierszy pana Kazimierza Kujawskiego.

Chcielibyśmy raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji i przeprowadzeniu projektu, wspierali nas materialnie, rzeczowo, udzielali cennych rad i byli z nami, w szczególności pani Agacie Hoduń, która przeprowadziła warsztaty wokalne i przygotowała naszych wokalistów do występu w Koncercie Finałowym; pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie Joannie Gwizdała za zaproszenie nas do Kulturalni, gdzie ćwiczyli nasi wokaliści, a rodziny spotkały się na warsztatach z szycia i tworzyły Topograficzne Mapy Wspomnień; panu dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie Józefowi Milewskiemu za użyczenie pracowni komputerowej i przeprowadzenie warsztatów graficznych, panu Michałowi Ostoja-Lniskiemu za pomoc w organizacji Koncertu Finałowego. Dziękujemy serdecznie naszym wolontariuszom, którzy wspierali nas w organizacji Rodzinnego Rajdu Pieszo-Rowerowego i innych zadaniach, mamy nadzieję, że będziecie wspierać również nasze kolejne inicjatywy.

Chociaż projekt Czarnowodzcy Tropiciele nieuchronnie zbliża się ku końcowi, jesteśmy przekonani, że nie jest to ostatnie słowo Stowarzyszenia Miłośników Czarnej Wody jeżeli chodzi o lokalne działania na rzecz integracji i rozwoju lokalnej społeczności. Dziękujemy uczestnikom projektu za Waszą otwartość i pozytywną energię. Dziękujemy, że byliście z nami!

Opracowała: Kinga Germaniuk

Zdjęcia: Maria Ostoja-Lniska

Galeria: